KVALITA

Kvalita je naší prioritou

Jsme jednou z prvních distribučních společností v Polsku. Již 30 let neustále zlepšujeme náš distribuční proces zaváděním inovativních řešení a technologií. Fungujeme na bázi vícestupňového řídicího systému, který zaručuje nejvyšší kvalitu distribuce.

Kvalita začíná u zaměstnanců

Věříme, že spokojení a motivovaní zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu každé organizace. Proto klademe lidi na první místo. Zavázali jsme se vytvářet silné a efektivní týmy, které zaručují nejvyšší kvalitu distribuce.

Osvědčený řídicí systém

Pro zajištění nejvyšší kvality služeb používáme třístupňový řídicí systém:

  • Centrální kontrola, která se skládá z průběžné vnitřní a vnější kontroly a také kontroly poboček.
  • Přímá kontrola, zahrnující příkazce, aby se zajistilo, že služby jsou poskytovány v souladu s jeho požadavky.
  • Doplňková kontrola, sestávající z průzkumu a telefonické kontroly, slouží k získání dalších informací a potvrzení kvality služeb.
    Řídicí systém ABC Direct Contact nám umožňuje garantovat nejvyšší kvalitu distribuce a vyhovět potřebám nejnáročnějších zákazníků.

Fáze 1: Centrální kontrola

Interní kontrola

Kvalitu práce našich distributorů zajišťují interní kontroloři. Jsou přítomni v distribuční oblasti a připravují zprávy pro našeho regionálního zástupce.

 

Externí kontrola

Externí kontrola prováděná externími auditory zajišťuje objektivní posouzení a vysokou kvalitu distribuce.

Regionální/pobočková externí kontrola

Pro zajištění kvality ve velkých zakázkách je práce kontrolorů a vedoucích poboček navíc kontrolována regionálními koordinátory.

Fáze 2: Kontrola s klientem

Přímá kontrola za účasti příkazce je formou kontroly, kdy je příkazce přímo zapojen do procesu kontroly kvality distribuce. Na konci každého úkonu je provedena kontrola společně se zástupcem klienta, který je odpovědný za posouzení kvality provedení příkazu. Klient tak má jistotu, že byly splněny jeho požadavky a očekávání a zároveň má možnost uplatnit své připomínky a návrhy na další zlepšení kvality distribuce.

Fáze 3: Doplňková kontrola

Doplňková kontrola se skládá ze dvou typů dotazování a telefonického dotazování. V průzkumu se souhlasem zadavatele po ukončení distribuce provádějí se průzkumy k ověření správnosti reklamních materiálů. Telefonické průzkumy spočívají v potvrzování správnosti distribuce pravidelnými anketáři na základě telefonických dotazů.

Naplánujte s námi kampani na klíč.
Ušetři čas a náklady.

KONTAKTUJ EXPERTA

Individuální hodnocení pro Tvou firmu do 24 h

Zavolej nebo napiš nám přes kontaktní formulář a krátce nám popiš Svou potřebu. Naši experti se s Tebou zkontaktují během 24 hodin (nebo v nejbližší pracovní den)  a představí Ti nabídku ušitou na míru.